Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Ålder 7–20 år

Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskolan pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan. Innan en elev börjar i gymnasiesärskolan gör kommunen en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ta reda på om det är rätt skolform för eleven.
 
Broschyrerna nedan kan laddas ned och är gratis.
 
Senast granskad: 2015-06-17