Grundskola och fritidshem

Ålder 7–15 år

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år.

Som förälder ska du ha möjlighet att arbeta eller studera. Då kan ditt barn få gå på ett fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmet ligger ofta i eller intill skolan.

Broschyrerna nedan kan beställas eller laddas ned och är gratis.

Grundskola och fritidshem, svenska Grundskola och fritidshem, arabiska Grundskola och fritidshem, dari Grundskola och fritidshem, engelska Grundskola och fritidshem, franska Grundskola och fritidshem, kurmanji/nordkurdiska Grundskola och fritidshem, pashto Grundskola och fritidshem, persiska Grundskola och fritidshem, polska Grundskola och fritidshem, serbiska Grundskola och fritidshem, somaliska Grundskola och fritidshem, sorani/sydkurdiska Grundskola och fritidshem, thailändska Grundskola och fritidshem, tigrinja

Senast granskad: 2015-06-17