Gymnasieskola

Ålder 16–20 år

De flesta ungdomar går tre år i gymnasieskolan. Alla har rätt att börja i gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola eller för att börja jobba direkt.

Gymnasieskola, svenska Gymnasieskola, arabiska Gymnasieskola, dari Gymnasieskola, engelska Gymnasieskola, franska Gymnasieskola, kurmanji/nordkurdiska Gymnasieskola, pashto Gymnasieskola, persiska Gymnasieskola, polska Gymnasieskola, serbiska Gymnasieskola, somaliska Gymnasieskola, sorani/sydkurdiska Gymnasieskola, thailändska Gymnasieskola, tigrinja

Senast granskad: 2015-06-17