Samordnare för nyanländas lärande

Skolverkets insatser via samordnare riktar sig till samtliga huvudmän och skolor (kommunala och enskilda), samt alla nivåer i styrkedjan.

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever.

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbete med nyanlända elvers lärande. I nuläget har 286 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Se här vilka kommuner som beviljats statsbidrag för insatser via samordnare hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)

omslag folder utveckla utbildning nyanlända

Folder, Insatser via samordnare. Utveckla utbildningen för nyanlända elever. (4,1 MB)

Samordnaren ska vara utsedd av huvudman och har som huvuduppgift att:

  • genomföra en nulägesbeskrivning och utifrån den, tillsammans med huvudman, ta fram en utvecklingsplan
  •  vara stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av kommande insatser inom nyanländas lärande
  •  fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet

Stödmaterial för att göra en nulägesbeskrivning

Använd pdf:en "Exempel på ifyllt formulär" för att se hur du använder formuläret för nulägesbeskrivningen.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Formulär för nulägesbeskrivning (ifyllningsbar) (1,6 MB)

Exempel på ifyllt formulär (74 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12