Samordnare för nyanländas lärande

Skolverkets insatser via samordnare riktar sig till samtliga huvudmän för grund- och gymnasieskolor (kommunala och enskilda), samt alla nivåer i styrkedjan.

omslag folder utveckla utbildning nyanlända

Folder, Insatser via samordnare. Utveckla utbildningen för nyanlända elever. (4,1 MB)

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 286 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Kommuner som beviljats statsbidrag hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)

Samordnarens uppdrag

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbete med nyanlända elevers lärande.

Samordnaren ska vara utsedd av huvudman och har som huvuduppgift att i dialog  huvudman:

  • genomföra en nulägesbeskrivning,
  • göra en analys och nulägesbedömning,
  • utifrån nulägesbedömningen ta fram en utvecklingsplan.

Samordnaren ska:

  •  vara  ett stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av kommande insatser inom nyanländas lärande.
  •  fungera som en länk mellan Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och berörda huvudmän i landet.

Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".


Steg 1. Gör en nulägesbeskrivning.
tumnagel nulägesanalys utbildning nyanlända

Nulägesbeskrivning (ifyllningsbar) (1,6 MB) Exempel på ifyllt formulär (74 kB)
Steg 2. Gör en analys och nulägesbedömning av din nulägesbeskrivning

tumnagel analys nuläge nyanlända Analys och nulägesbedömning (950 kB)

Steg 3. Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

tumnagel, formulär utveckling utbildning nyanlända

Utvecklingsplan (1,1 MB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-24