Samordnare för nyanländas lärande

Skolverkets insatser via samordnare riktar sig till samtliga huvudmän för grund- och gymnasieskolor (kommunala och enskilda), samt alla nivåer i styrkedjan.

Skolverket erjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 287 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

OBS! Använd nedanstående länk för anmälan, byte eller avslutande av deltagande av samordnare:

Anmälan, byte eller avslut samordnare

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Råd och vägledning för samordaruppdraget för nyanländas lärande

Kommuner som beviljats statsbidrag hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-05-24