Inspirationsdagar för modersmålslärare

Digitala resurser i modersmålsundervisningen

Välj datum och ort för mer information och anmälan. 

25 april – Östersund

26 april – Sundsvall

27 april – Gävle

30 maj – Umeå

Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen

Välj datum och ort för mer information och anmälan. 

17 april – Östersund

18 april – Sundsvall

19 april – Gävle

31 maj – Umeå

1 juni – Luleå  

Skolverkets kalendarium för konferenser, seminarier och webbinarier

www.skolverket.se/kalender

Senast granskad: 2017-10-05