Inspirationsdagar för modersmålslärare

Digitala resurser i modersmålsundervisningen

Sista anmälningsdag har passerat och du kan inte längre anmäla dig till vårens konferenser. 

25 april – Östersund

26 april – Sundsvall

27 april – Gävle

30 maj – Umeå

Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen

Sista anmälningsdag har passerat och du kan inte längre anmäla dig till vårens konferenser. 

31 maj – Umeå

1 juni – Luleå  

Skolverkets kalendarium för konferenser, seminarier och webbinarier

www.skolverket.se/kalender

Senast granskad: 2017-10-05