Stödmaterial nyanlända elever

Här hittar du stöd för undervisning och organisering av nyanlända elevers studier.

Materialet Bygga svenska Nu finns Bygga svenska, ett nytt bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Motsvarande material för årskurserna 1-3 och 4-6 publiceras inom kort.

Materialet Bygga svenska, på Bedömningsportalen

Stöd för huvudman och rektor

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter? Nationellt kartläggningsmaterial Hela skolans angelägenhet, podd från UR, med professor Nihad Bunar Studiehandledning på modersmålet

”De saknar svenska nätverk och går miste om de vardagliga samtalen kring skola, utbildning och jobb som sker hemma "vid köksbordet”.” Läs Åsa Sundelins avhandling. Att skapa framtid, analys av studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

Mer material för organisering av nyanländas utbildning

Filmer om allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Filmer, Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Introduktionsprogrammet språkintroduktion, stödmaterial.

Hur man organiserar och utformar verksamheten och undervisningen.

länk Introduktionsprogrammet språkintroduktion Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter?

Europeiskt språkcenter, ECML

ECMLs kurser online ger strategier och tillhandahåller material för arbete med flerspråkiga och nyanlända elevers utbildning:
Collaborative Community Approach to Migrant Education Involving parents in plurilingual and intercultural education

Stöd för lärare

Den svenska skolan för nyanlända Greppa språket! Undervisning i litteracitet för vuxna

Materialet är framtaget för att ur ett didaktiskt perspektiv visa hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning.

länk Studiehandledning på modersmålet Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk

Film, Tvåspråkighet i undervisningen Nyanlända elever och betyg Skolan och hemmet

Nationellt kartläggningsmaterial

Senast granskad: 2016-12-13