Stödmaterial för nyanlända elevers lärande

Här hittar du stöd för undervisning och organisering av nyanlända elevers studier.

Materialet Bygga svenska Materialet Bygga svenska, på Bedömningsportalen Nu finns Bygga svenska, ett nytt bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet finns i dagsläget för årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Motsvarande material för årskurserna 1-3 och 4-6 publiceras inom kort.

Klicka på bilden nedan och ta del av nytt bedömningsmaterial för åk 1-3

Webbinarium om Bygga svenska (2017-09-06)

Vill du se filmen i helskärm - klicka på rubriken inne i filmrutan.

Stöd för huvudman och rektor

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Filmer, Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter?

länk Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Nationellt kartläggningsmaterial Hela skolans angelägenhet, podd från UR, med professor Nihad Bunar Studiehandledning på modersmålet

Europeiskt språkcenter, ECML


Collaborative Community Approach to Migrant Education Involving parents in plurilingual and intercultural education

Ta del av vårt kompetens- och fortbildningsutbud

Stöd för lärare

Den svenska skolan för nyanlända Greppa språket! Undervisning i litteracitet för vuxna

Materialet är framtaget för att ur ett didaktiskt perspektiv visa hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning.

länk Studiehandledning på modersmålet Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Årskurs 1-3

Film, Tvåspråkighet i undervisningen Nyanlända elever och betyg Skolan och hemmet

Nationellt kartläggningsmaterial

Karta över utbildningssystemet

Senast granskad: 2016-12-13