Elever

Samhällsorienterande ämnen

Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i världen och ta ansvar för sitt handlande.

De samhällsorienterande ämnena utvecklas i takt med samhället vilket innebär att kurs- och ämnesplaner förändras. På dessa sidor finns material för att stödja och inspirera dig som undervisar i samhällsorienterande ämnen att omsätta kurs- och ämnesplanerna i din undervisning. Merparten av innehållet är i första hand riktat till grundskolan och motsvarande skolformer, men även gymnasielärare kan hitta en del användbart material.

Att förstå sin omvärld och sig själv (omslag)

Att förstå sin omvärld och sig själv

En kunskapsöversikt om hur undervisningen i samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi kan bedrivas. Frågor som behandlas är bland annat: Varför är det viktigt att elever läser dessa ämnen? Vad ska elever lära sig? Hur upplever elever undervisningen i dessa ämnen?

Att förstå sin omvärld och sig själv

Brister och kvalitet i SO-undervisningen

SO-undervisning i år 7-9 har brister när det gäller generella kompetenser och kunskaper. Dessutom brister helhetsperspektivet. Samtidigt har eleverna en positiv syn på SO-ämnenas betydelse och på SO-lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna. Det visar Skolinspektionens granskning.

Brister och kvalitet i SO-undervisningen

Senast granskad: 2017-03-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner