Utveckla undervisningen i språk

Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor eller nätverka för att få inspiration. Det finns även möjlighet att bygga på din kompetens över en längre tid.

Elever med lärare i ett klassrum.

Låt dina elever delta i en översättningstävling

Vill din skola delta i Juvenes Translatores 2017, en översättningstävling för skolor i EU? Gör en anmälan senast den 20 oktober – om rektorn har godkänt deltagandet.  

Regler och instruktioner till tävlingen Juvenes Translatores


Utveckla undervisningen

Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Flerspråkig förskola

Nationella minoritetsspråk

Modersmål

Nordiska språk

Europeisk språkportfolio

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Dessa utvecklingspaket kan du använda tillsammans med dina kollegor.

Utvecklingspaket för grundskolan

Utvecklingspaket för gymnasieskolan

Nätverka och få inspiration

Nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så kan du ta kontakt med en lokal representant.

Hitta en språk-, läs- och skrivutvecklare på din ort

Bygg på din kompetens

Läslyftet i förskolan och Läslyftet i skolan är kompetensutvecklingar i språk-, läs- och skrivdidaktik. Du lär dig av och med dina kollegor, med stöd av en handledare, lokalt på din arbetsplats.

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i skolan

På lärportalen finns material för kompetensutveckling

Senast granskad: 2017-09-21