Språkutmärkelsen CertiLingua

CertiLingua är en europeisk utmärkelse som elever kan få när de avslutar sina gymnasiestudier. Elever kan använda den som en merit vid framtida studier och anställningar. Huvudmannen ansöker om att skolan ska få dela ut utmärkelsen.

CertiLingua logo

Mer om CertiLingua

Vilka skolor kan få dela ut utmärkelsen?

Alla gymnasieskolor inom det offentliga skolsystemet kan få ge utmärkelsen till avgångselever om skolan

  • har undervisning i språk på nivå B2 enligt GERS-skalan,
  • bedriver språk- och innehållsintegrerad inlärning i något ämne (SPRINT), d.v.s. haft undervisning i t.ex. historia på ett annat språk
  • samt deltar i internationella projekt.

Vilka elever kan få utmärkelsen?

Utmärkelsen delas ut när eleven avslutar sin gymnasieutbildning och får sitt gymnasiebetyg. För att få utmärkelsen ska eleven ha

  • nått B2-nivån i två språk, dvs fått godkänt betyg i steg 6,
  • haft språk- och innehållsintegrerad undervisning i ett ämne
  • och genomfört ett europeiskt eller internationellt samarbetsprojekt där eleven visar på interkulturell kompetens och förmåga att samarbeta.

GERS-skalan ( sid. 9)

Giltighetstid

Skolan får tillstånd att dela ut utmärkelsen i tre år och därefter kan huvudmannen ansöka om att förnya den.

Huvudmannen ansöker

Huvudmannen gör en samlad ansökan för sina skolor.
1. Ansökan: huvudmannen fyller i uppgifter som rör huvudmannaskapet och anger hur många skolbilagor som skickas in.
2. En bilaga per skola: skolbilagan ska innehålla kompletta uppgifter om den enskilda skolan som söker utmärkelsen.

Ansökningsblankett CertiLingua (504 kB) Skolbilaga CertiLingua (339 kB)

Ansökan skickas till Skolverket, CertiLingua, 106 20 Skolverket.

Kontakt

Eva Engdell
E-post: eva.engdell@skolverket.se
 

Senast granskad: 2017-03-23