Europeisk språkportfolio

Europeisk språkportfolio, ESP, är ett stöd för undervisningen i språk. Den hjälper elever att följa och dokumentera vad de kan i alla språk som de lär sig. Det finns en utförlig handledning för lärare. Språkportfolion är Europarådets stöd för språkundervisningen och den finns i många olika varianter i Europa.

Språkportfolion hjälper eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. Både eleven och läraren får syn på vilka kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan använda dokumentationen inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement till formella examina.

I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon eller han kan, hur väl hon/han behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina examina i språk och språkpraktik.

I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad som hjälper eleven med de egna målen. I biografin ingår också checklistor som ger läraren en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad hon/han behöver utveckla.

I dossiern samlar eleven ett urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, intalade eller filmade redovisningar samt betyg och intyg.

BILD Handledning för lärare - Europeiska språkportfolion för elever 6-16 år

Handledning för lärare

Handledningen innehåller förslag och instruktioner hur du och dina elever kan planera och arbeta med språkportfolion. Här får du också en utförlig presentation av den. Handledning - ESP 6-16 år (3,5 MB)


OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Omslag Europeisk språkportfolio 6-11

Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år

Här får du förslag och instruktioner om hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 6 -11 år.


Min språkbiografi för elever 6-11 år

Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.


Mitt språkpass för elever 6-11 år

Materialet innehåller:

 • Tankekarta (Det här är jag)
 • Tankekarta (Kontakter med andra länder)
 • Bättre och bättre (Europarådets olika nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska)
 • Min språkprofil
 • Självbedömningsskala (information riktad till vuxna)

Frågeformulär för förskoleklass och år 1 grundskolan

Detta frågeformulär används för att få svar på elevens reflektioner över och kunskaper i språket.


Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år

Här får du förslag och instruktioner på hur du och dina elever kan arbeta med Europeisk språkportfolio för elever 12-16 år.


Min språkbiografi för elever 12-16 år

Materialet innehåller planerings- och utvärderingsblad.


Mitt språkpass för elever 12-16 år

Materialet innehåller:

 • Information om Europeisk språkportfolio
 • Information om Europarådet
 • Mina språk
 • Information om nivåer och jämförelse med svenska kursplaner i engelska
 • Språkfärdigheter
 • Självbedömningsskala


Checklista för elever 12-16 år

Checklista - nivå B2, C1 samt C2. Checklistorna ger läraren en uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad hon/han behöver utveckla.


Dossier för elever 6-16 år

I dossiern samlar eleven sina arbeten. Syftet är att eleven ska se sin egen språkutveckling. Dossier (310 kB)


Europeisk språkportfolio, 16+

Uppsala universitet har gjort versionen som är avsedd för ungdomar i gymnasieskolan. Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas av vuxna som kvalificerat sig för fortsatta studier eller för arbetslivet.

Mer information och material att beställa finns på Uppsala universitetets webbplats

Senast granskad: 2017-03-23