Flerspråkig förskola

Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och vägledning.

Boken om flerspråkighet i förskolan vill inspirera och ge vägledning. Den kan också ligga till grund för diskussioner i arbetslaget. Materialet bygger på skollagen och förskolans läroplan. Beställ eller ladda ner som pdf.

Flera språk i förskolan


Inspireras av hur andra förskolor arbetar

Bolidens språkresa

"Vi kan inte lära oss alla språk. Det är inte möjligt. Men vi kan hjälpa barnen att komma igång med att tala sitt modersmål i förskolan, säger Jenny Ek och berättar om en minnesvärd händelse när de använde musikmaterialet ”Sikelej, sa kamelen”."

Så arbetar förskolan med sånger och sagor

Sagor och musik i Eskilstuna

"Vi trodde att barnen skulle tröttna på sagan. Med det är hela tiden deras intresse som drivit projektet vidare. Vi har gått vidare med det som de vill jobba med och på det sättet har barnen tillägnat sig det svenska språket, både vardagsspråk och termer och begrepp kopplade till olika ämnesområdena."

Så arbetar förskolan med sagor och musik

Språkutvecklare i Mölndal

”När paddorna kom blev det verkligen ett lyft. Det finns massor av bra appar. Ofta finns de på många olika språk. En annan bra funktion är att det är väldigt enkelt att byta tangentbord till olika alfabet." 

Så arbetar språkutvecklare med med spel och appar

Vetenskapen i fokus i Malmö

"Det har hänt att vi har brutit en måltid för att ett barn haft en intressant fråga som vi kunnat utforska tillsammans en gång kom en spontan fråga från en pojke. – Varför står det 1L på mjölken och 10dl på bringaren med vatten? Så börjar vi utforska och mäta tillsammans."

Så introducerar förskolan ord och begrepp


Exempel på material till ditt arbete

Barnsånger och sagor

På Utbildningsradions webbplats finns tv-program och sagor för barn i förskoleåldern på ett 20-tal olika språk. Många av programmen finns tillgängliga på flera olika språk vilket gör att barn med olika modersmål kan ta del av samma berättelser.   Material för förskolan (UR)

På Sveriges radios webbplats kan man lyssna på Magiska skrinet som är en samling sagor på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Många av sagorna finns även på svenska. Dessutom finns enkla ordlistor till vissa av sagorna för att öva ordförståelse. Magiska skrinet (SR)

Boken Tio pinnar i luften är en antologi som innehåller sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska) och svenska. Antologin ger smakprov på språk och kulturer, som funnits vid sidan av svenska under långa tider.  Tio pinnar i luften

Spel och appar

Pekplattor är extra bra för flerspråkiga förskolebarn, det visar Petra Petersens licentiatavhandling. Med hjälp av plattorna kan barnen höra böcker på sitt andra modersmål, använda pedagogiska appar samt kommunicera med barn på andra förskolor via exempelvis Skype.

Läs avhandlingen (Uppsala universitet)

På sidan Modersmålsappar listas appar som har inbyggt tal på flera språk, inte bara svenska. Dessa appar kan användas för att utveckla barns modersmål även om det inte alltid är appens ursprungliga syfte.
Modersmålsappar (Pappas appar)

Många appar finns tillgängliga på flera olika språk och kan på så sätt stimulera barnens modersmål. Ett exempel på webbplats är Skolappar där lärare skriver recensioner kopplade till läroplanen. Skolappar.nu

På Utbildningsradions barnwebb finns bland annat spelet Katten musen tiotusen. Det kan spelas på svenska, arabiska, finska, samiska, spanska, surani och turkiska. På barnwebben finns också filmer på olika språk. Katten, musen, tiotusen (UR)

Lexikon

Lexin är ett lexikon på femton minoritetsspråk utvecklat av Skolverket, KTH, modersmålslärare och Språkrådet. Här finns även en bild- och ljudordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer finns i bild och text och de går att lyssna på.

Lexin

Lexin: bildteman

Lexin: animationsteman

Teckenspråkslexikonet innehåller fler än 10 000 ord. Du kan söka i lexikonet på flera olika sätt. För de flesta tecken finns teckendemonstration, teckenvariant, användningsexempel och fotoillustration.

Svenskt teckenspråkslexikon (Stockholms universitet)

Senast granskad: 2017-03-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner