Så arbetar andra

 • 2013-04-30

  Bolidens språkresa

  Bolidens förskollärare tvingades tänka nytt när det kom många barn med annat modersmål än svenska. De fortbildade sig, köpte in nya böcker och anpassade lekmaterialet. Tio år senare är flerspråkighet ett självklart inslag i all verksamhet.

 • 2013-04-30

  Sagor och musik i Eskilstuna

  När barn från nio olika språkgrupper skolades in på Tallåsplans förskola i Eskilstuna blev sagan det som förenade alla. I tre år arbetade de med projekt knutna till Bockarna Bruse.

 • 2013-04-30

  Språkutvecklare i Mölndal

  I Mölndal har varje förskola en särskild språkutvecklare med ansvar för flerspråkighet. Det har lyft verksamheten. På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar man mycket med appar och läsning för att få in alla språk i vardagen.

 • 2013-04-30

  Vetenskapen i fokus i Malmö

  Seveds förskola i Malmö har NO-profil och introducerar vetenskapliga ord och begrepp för barnen. Sedan 2006 har Seveds förskola arbetat med att naturvetenskap och kommunikation ska bilda en helhet för barns lärande och utveckling för att stärka och utveckla barns språk och spåkliga medvetenhet. De menar att det är extra viktigt i en flerspråkig miljö där flertalet barn har svenska som andra och tredje språk. Samtidigt får barnen begreppen på sitt eget språk med hjälp av tvåspråkig personal och modersmålslärare.