NCS nätverk

NCS har kontakt och samarbetar med representanter för 17 regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare.

NCS-prickar De regionala nätverken i landet har olika förutsättningar och ser olika ut bland annat beroende på regionernas storlek och placering. Vissa nätverk är knutna till ett lärosäte och andra inte. NCS har i dagsläget kontakt med 17 nätverk som arbetar med olika insatser inom språk- läs- och skrivutveckling. De anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar. Är du intresserad av verksamheten på din ort, så tag kontakt med personen nedan.

Kontakt med nätverken

Dalarna

Liza Axelsson, elisabeth.axelsson@falun.se

Göteborgs stad

Lotten Ekelund, lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Göteborgs stad

Halland/NV Skåne

Erica Eklöf, erica.eklof@halmstad.se Halland/NV Skåne

Malmö stad

Cristina Nordman, cristina.nordman@malmo.se

Norrbotten

Erica Lövgren, erica.lovgren@pitea.se

Norrbotten

Småland/Blekinge/Öland

Jennie Elvö, jennie.elvo@skolakalmar.se

Småland/Blekinge/Öland

Stockholmsregionen

Anna Strid, anna.strid@nacka.se

Stockholms stad

​Toura Hägnesten, toura.hagnesten@stockholm.se Stockholm stad

Skåne

Annika Ingelström-Nilsson, annika.ingelström-nilsson@klippan.se

Södermanland

Ann Löwbeer, ann.lowbeer@nykoping.se

Uppsala län

Karin Fallberg, karin.fallberg@uppsala.se

Värmland

Malin Granström, Malin.granstrom@edu.eda.se
Marlene Andersson, Marlene.andersson@hammaro.se

Västerbotten/ Umeå/ Örnsköldsvik

Erika Gillblad, erika.gillblad@umea.se Västerbotten/ Umeå/Örnsköldsvik

Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Birgitta Melin, birgitta.melin@ostersund.se Västernorrland/Hälsingland och Jämtland

Västra Götaland

Eva Lindberg, Eva.Lindberg@lerum.se

Östergötland

Åsa Järnvall Ehäls, asa.jarnvall@edu.norrkoping.se

Starta nätverk

Om det saknas nätverk i din region och du är intresserad av att starta ett, ta kontakt med oss på NCS:
ildico.hellman@skolverket.se
Boken Nätverk för lärande och utveckling ger tips och råd om att arbeta i nätverk
Senast granskad: 2017-10-09