NCS Nyhetsbrev

I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk- läs och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och fångar upp intressanta filmer, radioprogram och poddsändningar.

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 1/2018

 • Kartläggning i förskoleklass
 • Flerspråkighet som resurs
 • Anmäl dig till Introduktionskurs i svenska som andraspråk!
 • Upptäck en ny modul inom Nyanländas lärande!
 • Guide för läsinlärning
 • Stärkta bibliotek
 • Skolinspektionen om förskolans kvalitet och måluppfyllelse
 • Bra tips för läslektioner
 • Vänner och vuxna inspirerar till att läsa

NCS Nyhetsbrev 1/2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 4/2017

 • Tack för i år!
 • Glädjande PIRLS-resultat
 • Ta del av Läslyftet
 • Kartläggning i förskoleklass - kan bli obligatoriskt från 1 juli 2018
 • Nya moduler i Läslyftet
 • Utbildning för elever med språkstörning
 • Dialogmöten på 23 orter om Bygga svenska
 • Vuxnas läsande
 • Fängslande för barn och ungdom
 • Literacy - svårt att översätta

NCS Nyhetsbrev 4/2017


Nyhetsbrev 3/2017

 • Höstläsningen är här
 • NCS nationella konferens: Stockholm 23-24 oktober
 • Otydliga principer för svenska som andraspråk
 • Inspirationsdagar om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Johan Anderblad är Sveriges nya läsambassadör
 • Ny stor undersökning av barns läsvanor på fritiden
 • Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti
 • Ny bok: Leselosboka
 • Bli inspirerad av Rosengårdsskolan i arbetet med extra anpassningar

NCS nyhetsbrev 3/2017


Nyhetsbrev 2/2017

pojke i klassrum
 • Vårnytt  
 • NCS nationella konferens: Stockholm 23-24 oktober 2017
 • Bygga svenska
 • Stöd till läsning under skollov
 • Biblioteket på väg in i skolan
 • Inspirationsdag om Läslyftet i skolan, augusti 2017
 • Östervångsskolan firade teckenspråkets dag
 • Förutsättningar saknas för flerspråkiga barn
 • Allt mer styrande litteraturläsning i nationella prov
 • Datorspel in i danskundervisningen
 • Nu pågår Skolinspektionens förskoleenkät
 • "Mitt blod är lika rött som ditt"
 • Alltmer kunskap om nybörjare i norska skolor
 • Wolf Erlbruch till Sverige
 • Nya utbildningar i höst
 • Peter Fredriksson blir ny GD för Skolverket

NCS Nyhetsbrev 2/2017

Nyhetsbrev 1/2017

 • Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen
 • Utbildning av språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Stort intresse för Läslyftet
 • Läslyftet även för förskolan
 • Ny kunskap om multimodalitet
 • Bokstart i hela landet
 • Förskolan behöver utveckla jämställdhetsarbetet
 • En nationell konferens i höst

NCS Nyhetsbrev 1/2017


Nyhetsbrev 2016

Flicka skriver

Nyhetsbrev 4/2016

Barns inspiration till läsning kommer också från engelska online-spel och youtubers de följer. Det är en ny tendens som danska barnbibliotekarier ser. Ta också del av den fortsatta satsningen på utbildning av språk-, läs- och skrivutvecklare, de nya modulerna i Läslyftet, Läslyftets kommande skolbesök och mycket annat.

NCS nyhetsbrev 4/2016


Flicka bygger med stenar

Nyhetsbrev 3/2016

Läs bland annat om det norska Läslyftet, extra anpassningar i undervisningen, förstärkt kompetensutveckling i förskolan, literacy och numeracy i Danmark och om Kulturrådets satsning på världslitteratur.

NCS nyhetsbrev 3/2016


flicka läser

Nyhetsbrev 2/2016

Om ni ska ta del av Läslyftet utan statsbidrag eller har handledare som inte går handledarutbildningen erbjuder Läslyftet inspirations-konferenser i augusti. Vi planerar också för fortsatt stöd för handledare - ett samarbete mellan NCS och Läslyftet.
I och med utskicket av detta nyhetsbrev öppnar vi också upp förhandsanmälan till NCS nationella höstkonferenser, i år igen både i Göteborg och Stockholm.

NCS Nyhetsbrev 2/2016


Elever skriver

Nyhetsbrev 1/2016

En ny rapport från Skolinspektionen visar att kvaliteten på det aktiva lärarstödet i läs- och skrivundervisningen varierar mycket mellan såväl olika lärare som mellan olika skolor.

I detta nyhetsbrev kan du bland annat också läsa om SPSM:s webbaserade studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förändringarna i skollagen avseende utbildning för nyanlända elever.

Välkommen att prenumerera!

Prenumerera på NCS nyhetsbrev här.

Senast granskad: 2018-01-09