NCS-prickar

Reportage

Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift

I slutet av maj drog NCS:s utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare igång. Under utbildningen kommer deltagarna att få tillfällen att lära sig mer om det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. De kommer också att öva på att leda samtal och möta olika modeller för skolutveckling. En självklar del i utbildningen kommer också att vara det systematiska kvalitetsarbetet.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift


Lärorik språkdag i Göteborg

Göteborg bjöd på strålande vårväder när Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Göteborgs universitet och Nätverket för språk-, läs-och skrivutveckling i Västra Götaland och norra Halland anordnade Språkdagen 21 april 2015. Dagen bjöd på en föreläsning, workshops och inspirerande seminarier.

Lärorik språkdag i Göteborg


Språkdag för pedagoger i Malmö

Pedagogisk Inspiration Malmö arrangerade en språkdag för pedagoger den 16 april 2015. Dagen bjöd på föreläsningar och seminarier som riktade sig från förskolan till vuxenutbildningen.

Språkdag för pedagoger i Malmö


Nätverksarbete pågår

NCS samarbetar med representanter för regionala nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare. I skrivande stund finns representanter för 14 olika nätverk med i samarbetet. Nätverken arbetar på olika vis med det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. Här kan du läsa korta beskrivningar om hur arbetet bedrivs i tre av nätverken.

Nätverksarbete pågår


Språk i alla ämnen för alla elever

Mälardalens högskola har i samarbete med Skolverket under tre terminer genomfört en kompetensutvecklingsinsats. Insatsen har bland annat syftat till att stärka kommuners och skolors arbete med språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Deltagarna i utbildningen har också haft i uppdrag att driva olika utvecklingsprojekt vid sina skolor.

Språk i alla ämnen för alla elever


Så arbetar Gnosjö med kvalitetsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  Men vad innebär det i praktiken? Gnosjö kommun har kommit långt med att omsätta teori i praktik. Kommunen ingår i det regionala nätverket i Halland och Nordvästra Skåne som arbetar med att skapa ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete.

Så arbetar Gnosjö med kvalitetsarbete

Senast granskad: 2014-11-08