Material för undervisning i nordiska språk

Elever i ett klassrum

Språkgemensamma resurser

Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska

Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Grannspråk

Undervisningsplattformen Norden i skolan

En samnordisk undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med danska, norska och svenska, både i grundskolan och på gymnasiet. Materialet inkluderar bland annat texter, film, uppgifter och spel som är tänkta att främja förståelsen för grannspråken. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Undervisningsplattformen Norden i skolan

Nordiska ordboken Tvärslå

Tvärslå är en nordisk webbaserad ordbok utvecklad i ett samnordiskt projekt mellan nordiska universitet. Ordboken består av ett stort antal sammanslagna ordböcker och här finns bland annat möjlighet att slå upp ord på danska, finska, isländska, färöiska, bokmål och nynorska. (4-6, 7-9, Gy)

Nordiska ordboken Tvärslå (KTH)

Bilder på Norden

Söker du bilder på Norden att använda i undervisningen har Nordiska rådet ett bildarkiv med fotografier som du får använda under Creative Commons-licens. (1-3, 4-6, 7-9, Gy)

Bilder på Norden (Nordiska ministerrådet) Creative Commons i skolan

Bildordboken Lexin

Med hjälp av att klicka på bilder från olika teman så som familj, människokroppen eller väder kan du få orden upplästa på en mängd olika språk, däribland bokmål, nynorska, danska, finska, syd- och lulesamiska, grönländska samt färöiska. (4-6, 7-9, Gy)

Bildordboken Lexin

Spela spel på nordiska språk

På webbplatsen Paxel123 kan du spela olika ord- och räknespel samt upptäcka geometriska figurer på de olika nordiska språken. (1-3, 4-6)

Spela spel på nordiska språk (Paxel123)

Barnens faktaböcker

På Atlantbib finns korta faktaböcker på danska, bokmål, nynorsk, grönländska, färöiska och isländska att läsa online. Innehållet fokuserar på likheter och skillnader mellan språken och böckerna görs i samarbete mellan grundskolor i de nordiska länderna med finansiering av Nordplus. Eleverna ska undersöka, skriva, översätta och läsa in böckerna innan de publiceras. Projektet löper till 2017. (4-6, 7-9)

Barnens faktaböcker (Atlantbib)

Fakta om Norden

Webbplatsen Norden.org drivs i Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets regi. Här kan du finna statistiska fakta om exempelvis jämställdhet, hållbar utveckling, politik och demografi i de olika nordiska länderna.  Du kan också läsa om vad som krävs för att bo, arbeta eller utbilda sig i ett annat nordiskt land. (7-9, Gy)

Fakta om Norden

Kortfilmer och undervisningsmaterial

På Nordiska språk hittar du femminutersfilmer på danska, norska, färöiska och isländska. Filmerna har ungdomar och nordiska språk i fokus, och till var och en finns uppgifter att använda i undervisningen. Webbplatsen länkar också till fler nätresurser om grannspråksundervisning. (7-9, Gy)

Kortfilmer och undervisningsmaterial (Nordiska språk)

100 nordiska röster

Nordiska röster från barn och vuxna från 1 till 100 år har spelats in och skrivits ner som en del av det Nordplus-finansierade projektet 100 Nord under 2014. Klippen är omkring två minuter långa och på webbplatsen ges olika förslag om hur du som lärare kan arbeta vidare med dem i ditt klassrum. (7-9, Gy)

100 nordiska röster (Nordspråk)

Hur lät urnordiska?

Arne Torp, professor i nordisk språkvetenskap vid institutet för lingvistiska och nordiska studier vid universitetet i Oslo, har spelat in en kort film som illustrerar hur språket kan ha låtit i Norden runt 500-talet. (7-9, Gy)

Hur lät urnordiska? (Arne Torp, professor i nordisk språkvetenskap)

Hiphop på svenska, norska och danska

Lyssna på balladen om Ebbe Skammelsson i modern dansk tappning eller hör svenska, norska och danska hiphop-profiler berätta om musik, språk och identitet. På Danmarks radios webbplats har man samlat material om nordiska språk och hiphop och sidan går att läsa på danska, svenska eller bokmål. På webbplatsen finns också nordisk frågesport och filmklipp där ungdomar och unga vuxna samtalar om språk och identitet. (7-9, Gy)

Hiphop på svenska, norska och danska (DR)

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Webbplats med artiklar om nordisk litteratur under 1000 år där du kan läsa om mer än 800 kvinnliga författares liv och verk. Webbplatsen länkar också till gratis fulltextversioner. (7-9, Gy)

Nordisk kvinnolitteraturhistoria (Syddansk Universitet)

Att förstå varandra i Norden

Nordiska språkrådet, Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har sammanställt en skrift om den nordiska språkgemenskapen. Här kan du läsa om de politiska visionerna för gemenskapen och statistiska fakta om hur väl vi verkligen förstår varandra. I skriften finns också en ordlista med de vanligaste svåra orden på danska, norska och svenska samt råd till oss som talar något av de nordiska språken om hur vi kan göra för att lättare bli förstådda. (Gy)

Att förstå varandra i Norden (Nordiska ministerrådet)

Lärobok om språkförhållanden i Norden

Nordens språk med rötter och fötter är ett samnordiskt läroboksprojekt med stöd av Nordiska ministerrådet. Till boken hör ett undervisningsmaterial med texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen som belyser språksituationen i Norden idag. Boken kan läsas online av lärare och elever eller laddas ner som pdf. Här kan du få veta mer om hur det urnordiska språket utvecklades till de moderna språken isländska, färöiska, svenska, norska och danska och läsa en förklaring till varför finska, samiska och grönländska inte räknas till de nordiska språken fastän de är språk i Norden. (Gy)

Lärobok om språkförhållanden i Norden (Föreningen Norden)

Forskningsrapport: Håller språket ihop Norden?

Forskningsrapport från 2005 om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska utifrån frågeställningar som: Hur duktiga är skandinaver på att förstå varandras språk? Hur duktiga är invandrare i Skandinavien på att förstå de andra skandinaviska språken? Är ungdomar idag bättre på grannspråksförståelse än vad ungdomar var för ett kvartssekel sedan? Hur viktig är kontakten med grannländerna för språkförståelsen? (Gy)

Håller språket ihop Norden? (Lunds universitet)

Vilka språkfrågor engagerar i Norden?

Lyssna på danska radioprogrammet Sproghjørnet, svenska Språket i P1 och norska Språkteigen och jämför vilka språkvårdsfrågor som engagerar i de olika länderna. Med jämna mellanrum har de tre kanalerna också grannspråk på agendan. (Gy)

Sproghjørnet (DR) Om Språket (SR) Språkteigen (NRK)

Övningar i danska

Övningsbok med ett femtiotal läs- och hörförståelseuppgifter i danska framtaget av Námsgagnastofnun som tillhandahåller undervisningsmaterial för grundskolan på Island. (4-6, 7-9)

Övningar i danska (Namsgagnastofnun)

Arkiv med dansk litteratur

Databas där du kan söka på danska författare från 1100- till 1900-talet. Varje författare finns presenterad med ett textutdrag, författarporträtt och bibliografi (7-9, Gy)

Arkiv med dansk litteratur

Rundvandring i Köpenhamn

Gåtur i København ger dig möjligheten att testa sin hörförståelse genom en interaktiv rundvandring i Köpenhamn. Till rundvandringen finns en ordlista. (7-9, Gy)

Rundvandring i Köpenhamn (Utbildningsstyrelsen)

Vad säger den danska läroplanen om den nordiska språkgemenskapen?

På den danska lärportalen EMU (Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen) finns den danska skolans läro- och ämnesplaner. Här kan du läsa vad danska barn och ungdomar ska lära sig om nordiska språk inom ramen för danskundervisningen.(Gy)

Vad säger den danska läroplanen om den nordiska språkgemenskapen? (EMU)

Danska på Färöarna och Grönland

På Färöarna och Grönland lär sig barn och unga danska i skolan för att de ska kunna vara en del av den nordiska språkgemenskapen. På denna danska blogg finns information om det Nordplus-finansierade projektet dansk-1-2-3 som syftar till att stärka danskundervisningen på Färöarna, Grönland och för andraspråkstalare i Danmark. Materialet belyser språkförhållanden i Norden. (Gy)

Danska på Färöarna och Grönland (Nordplus projekt)

Tecknade serier på nynorska

Är tecknade serier vägen till att förstå norska? På denna webbplats kan du läsa tecknade serier på nynorska. Här finns också tips om hur du kan använda serier i språkundervisningen. (4-6, 7-9)

Tecknade serier på nynorska (Nynorsksenteret)

Verb på norska

En webbplats där olika verb såsom att viska eller springa visas med en film. Verben går också att lyssna till i presens och preteritum på bland annat norska och svenska för att synliggöra likheter och skillnader mellan språken. (4-6, 7-9)

Verb på norska (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Rundvandring i Oslo

Genom en interaktiv rundvandring i Oslo kan du testa din hörförståelse av norska. Till rundvandringen finns en ordlista. Webbplatsen länkar också till de vanligaste norska tidningarna. (7-9, Gy)

Rundvandring i Oslo (Utbildningsstyrelsen)

Arkiv med norsk litteratur

Databas där du i ”tekstsamlingen” kan läsa texter på bokmål och nynorska från 1500- till 1900-talet. (7-9, Gy)

Arkiv med norsk litteratur

Ordboken Islex

I nätordboken Islex kan du slå upp isländska ord och få dem översatta till svenska, bokmål, nynorska, danska eller färöiska. Du kan också få höra hur det isländska ordet uttalas. (4-6, 7-9, Gy)

Ordboken Islex (Arni Magnusson-institutet för isländska studier)

Isländska för nybörjare

Lär dig de första orden på isländska med hjälp av ett tjugotal arbetsblad på olika teman såsom husdjur, familj eller sport. (4-6, 7-9)

Isländska för nybörjare (Namsgagnastofnun)

Sagan om Álfur

Lyssna och läs den isländska sagan om Álfur och upptäck likheterna mellan isländska och de andra nordiska språken. (4-6, 7-9)

Sagan om Álfur (Menntamálastofnun)

Språkkurs i isländska

På isländska språklärarnas webbplats Tungumálatorg finns en språkkurs i isländska med arbetshäften och hörövningar i fyra steg och med hjälp av 21 korta filmer på isländska kan du träna din isländska hörförståelse. Filmerna går att se med isländsk eller engelsk textning. Språkövningarna gör det möjligt att få syn på likheter och skillnader mellan svenskan och isländskan. (7-9, Gy)

Språkkurs i isländska (Tungumalatorg) 21 korta filmer på isländska (Tungumalatorg)

Senast granskad: 2018-02-27