Utbyten och samarbete

Vill din klass genomföra ett projekt tillsammans med en annan nordisk skola? Här får du tips på olika samarbetsformer, samt hur du kommer i kontakt med andra nordiska klasser.

Elever ute på gården

Nordplus

Vill du få nya idéer till undervisningen i nordiska språk eller utveckla elevernas kunskap om de andra nordiska ländernas språk och kultur? Då kan du söka bidrag via Nordplus. På webbplatsen kan du läsa om lyckade projekt och hur du gör för att ansöka.

Nordplus (Nordiska ministerrådet)

Via Nordplus Junior kan du sök bidrag för exempelvis klassutbyten, lärarutbyten, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder eller för att etablera nätverk mellan olika nordiska länder. Aktiviteterna ska vara kopplade till barn och unga från 1 till 18 år.

Ansök direkt via universitets- och högskolerådets webbplats

Nordplus Nordiska språk ger möjlighet att söka bidrag för att utveckla undervisningen i nordiska språk i skolan eller för att delta i konferenser.

Ansök direkt via universitets- och högskolerådets webbplats

Vänklasser

Via Norden i skolan och Föreningen Norden har du möjlighet att få kontakt med en skolklass i ett annat nordiskt land. Att ha en vänklass är en möjlighet att få nya vänner, lära sig mer om grannländerna och att träna sig i att förstå grannspråken.

Vänklasser (Föreningen Norden)

Samarbete med skolklasser över nätet - eTwinning

Genom eTwinning kan lärare från olika länder mötas eller skolklasser samarbeta med andra klasser i Europa med hjälp av en digital plattform. Projekt kan påbörjas när som helst under läsåret och pågå under en kortare eller längre tid efter egna önskemål.

eTwinnings webbplats

Bli språkpilot

Om du är intresserad av att få in mer av det nordiska i undervisningen på grundskolan eller gymnasiet kan du ansöka om att bli språkpilot på din skola. På webbplatsen finns information om hur du gör för att bli ansöka och länkar till material att använda i undervisningen. Språkpiloternas utbildning finansieras av Nordiska ministerrådet.

Nordiska språkpiloter

Sök bidrag till nordiska kulturprojekt

Arbetar du med estetiska ämnen eller kultur och har idéer om ett projekt som kan involvera flera nordiska länder, kan du söka bidrag via Nordisk kulturfond. Det går att söka bidrag för nya projekt löpande och du får svar på din ansökan inom 20 dagar.

Nordisk kulturfond

Exempel på lyckade samarbetsprojekt

Lärare i danska, svenska, norska, matematik, SO- och NO-ämnen redovisar på GNU, Gränsöverskridande nordisk undervisning, lektionsplaneringar för samarbetsprojekt mellan de olika länderna. De exempel som går att ta del av är i huvudsak från undervisning på högstadiet och utgår från olika teman så som tecknade serier, miljö eller ungas villkor i Norden.  Materialet kan användas som inspiration till egen undervisning, eller för att initiera nytt gränsöverskridande samarbete.

Gränsöverskridande nordisk undervisning (GNU)

Senast granskad: 2018-04-10