Stöd för att informera om språkvalet

Språkvalet är extra betydelsefullt eftersom moderna språk kan ge extra meritpoäng. Lärare kan använda denna broschyr för att informera elever och föräldrar om språkvalet.

Stödmaterial för språkvalet

Materialet är tänkt att användas för att informera elever och föräldrar och för att underlätta för eleverna att göra väl underbyggda val. Materialet består av:

  • en informationsbroschyr som vänder sig till elever och vårdnadshavare, och
  • ett bildspel med tillhörande förberedelsematerial för personal som ska informera om språkvalet.

Informationsbroschyr om språkvalet

Dags för språkval

Dags för språkval

Bildspel och muntligt förberedelsematerial

Som stöd i presentationer och annan muntlig information finns ett bildspel i power-pointformat som är tänkt att användas vid till exempel föräldramöten inför språkvalet. Detta bildspel bygger på broschyrens text. Bildspelet består av 14 bilder och riktar sig till elever och vårdnadshavare som står i begrepp att välja inför språkvalet.

Bildspel "Dags för språkval" (1,4 MB)

Som stöd till bildspelet finns ett föreberedelsematerial för den/de som ska presentera bildspelet. Det är inte ett bildspelsmanus utan snarare av karaktären förberedelsematerial.

Förberedelsematerial till bildspelet (236 kB)

Senast granskad: 2016-11-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner