Stöd om politisk information i skolan

Från årsskiftet gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund.

Observera att det tidigare stödmaterialet ”Politisk information i skolan” som reviderades våren 2012 inte gäller längre!

Mer om vad som gäller för att bjuda in politiska partier till skolan

Senast granskad: 2018-02-12
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik