Skolverket

Förebygg avhopp i gymnasiet

Oavslutade gymnasiestudier ökar risken för att individen senare i livet står utan arbete och blir beroende av försörjningsstöd. Dessutom ökar risken för utanförskap. För samhället innebär det minskade intäkter och ökade kostnader.

Skolverket har under 2018 erbjudit huvudmän och gymnasieskolor processtöd för att minska antalet elever som inte slutför sina studier. Stödet är nu fullbokat för hela 2018 och går inte att boka vidare i nuläget.

Beprövade metoder med positiva resultat

Idag finns metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet för att minska avhopp. Kommuner som har deltagit i insatser med dessa metoder som grund, har fått positiva resultat i minskade avhopp och i ökade kunskapsresultat för eleverna.

Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som påverkar både samhället och individen. När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden.

Skolverket erbjuder stöd i detta arbete. Läs mer om Skolverkets utbildningspaket Skola-arbetsliv här