Dialog för skolchefer om likvärdig utbildning

Skolchefsdialogerna syftar till att samtala om utmaningar, behov och lösningar, samt möjligheter till samverkan på temat likvärdig utbildning.

Skolverket, Specialpedagogiska myndigheten och Skolinspektionen arrangerar under våren 2019 dialoger för skolchefer i hela landet för att samtala om utmaningar, behov och lösningar, samt möjligheter till samverkan på temat likvärdig utbildning.

Materialet ger dig som är skolchef idéer och kunskap om hur du organiserar och utvecklar ditt arbete. Det ger dig förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till.

Senast uppdaterad 11 november 2019