Frågor och svar

Hur definierar Skolverket områden med socioekonomiska utmaningar?

När vi definierar socioekonomiska utmaningar använder vi oss av delegationen mot segregation – Delmos skrivningar.

Områdestyp 1 – Områden med stora socioekonomiska utmaningar
Områdestyp 2 – Områden med socioekonomiska utmaningar
Områdestyp 3 – Socioekonomiskt blandade områden
Områdestyp 4 – Områden med goda socioekonomiska förutsättningar
Områdestyp 5 – Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar

Läs mer om Delmos och Segregationsbarometern.

Segregationsbaromentern.se Länk till annan webbplats.

Delmos.se (under avveckling inför nedläggning vid årsskiftet) Länk till annan webbplats.