Samordnare för nyanlända elevers lärande

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbete med nyanlända elevers lärande.

Skolverket erjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever. I nuläget har 287 huvudmän tackat ja till erbjudandet.

Huvudman ansvarar för att utse samordnare. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

OBS! Använd nedanstående länk för anmälan, byte eller avslutande av deltagande av samordnare:

Anmälan, byte eller avslut samordnarelänk till annan webbplats

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Kommuner som beviljats statsbidrag hösten 2016:

Statsbidrag, samordnare för utveckling av utbildning för nyanlända elever (581 kB)länk till annan webbplats

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Råd och stöd för samordaruppdraget för nyanländas lärande

Insatser som vi erbjuder för kompetensutveckling som rör nyanländas lärande

Insatslista andra kvartalet, 2018PDF (pdf, 298 kB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.