Organisera tidigt stöd och extra anpassningar

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!