Arbeta systematiskt

För att leda en ständig förbättring av skolans verksamhet är det många områden som kräver en systematik i arbetet av skolhuvudman, rektor i grundskola och i förskola. Systematiskt kvalitetsarbete är ständigt pågående.