Arbeta systematiskt

För att leda en ständig förbättring av skolans verksamhet är det många områden som kräver en systematik i arbetet av skolhuvudman, rektor i grundskola och i förskola. Systematiskt kvalitetsarbete är ständigt pågående.

 • Kompetensutveckling

  Rektorsprogrammet

 • Kompetensutveckling

  Pedagogiskt ledarskap för rektorer

  Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap vänder sig till rektorer och biträdande rektorer. Den stärker förmågan att leda och organisera det kollegiala lärandet.

 • Fritidshem

  Konferenser om att stärka undervisningen

  Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsare och få information om kompetensutveckling för fritidshemmet. Du som är rektor eller personal i fritidshem kan nu anmäla dig till konferenserna i höst.