Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling arbetar på uppdrag av Skolverket för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

Rikskonferensen Bättre skola hålls nästa gång 16-17 januari 2019 i Skövde. Konferensen riktar sig till rektorer, skolchefer, förvaltningschefer, forskare, representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.

Program för Bättre skola 2019PDF (pdf, 2 MB)

Konferensens webbsida med anmälanlänk till annan webbplats

Facebookeventetlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 juni 2019