Kompetensutveckling

Rektorsprogrammet

Kompetensutveckling

Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap vänder sig till rektorer och biträdande rektorer. Den stärker förmågan att leda och organisera det kollegiala lärandet.

Fritidshem

Konferenser om att stärka undervisningen

Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsare och få information om kompetensutveckling för fritidshemmet. Du som är rektor eller personal i fritidshem kan nu anmäla dig till konferenserna i höst.