Frågor och svar

Hur kan jag som förskolechef och rektor använda BRUK?

Du kan själv skapa ett konto och skatta er verksamhet och särskilt titta på kriterier för förutsättningar. Varje arbetslag som gjort en skattning kan spara sina resultat i en pdf och ha som diskussionsunderlag.