Frågor och svar

Kan man göra en sammanställning av olika användares konton?

Nej det är inte möjligt. Verktyget lämpar sig inte för att jämföra kvaliteten mellan olika enheter eller verksamheter. Däremot går det bra för att jämföra egna resultat över tid för att få syn på utvecklingen och utvecklingsområden.