Samtal skola - nationellt forum för dialog om skolan

Samtal skola är en konferensserie för dig som är skolchef eller arbetar med skolfrågor på annan strategisk nivå. Fokus på konferenserna är samtal och dialog med en ambition att skapa en gemensam förståelse och ansvar för en likvärdig förskola och skola av god kvalitet för alla Sveriges barn och elever.

Anmäl dig till nästa tillfälle

Den 15 november 2022 sänder vi nästa Samtal skola, tema digitalisering.

Läs mer och anmäl dig till Samtal skola, tema digitalisering

Samtal skola 31 maj

Skolminister Lina Axelson intervjuas av Skolverkets Ulrika Lundqvist om behovet av ökad kvalitet och likvärdighet i svensk förskola och skola.

Film: Samtal med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (tid 13:41)

Kjell Hedwall projektägare för Skolverkets uppdrag om ökad kvalitet och likvärdighet beskriver vilka insatser som planeras inom uppdraget tillsammans med Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Film: Samtal om ökad kvalitet och likvärdighet (tid 35:45)

Skolcheferna Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Maria Nordheden Gard, rektor Freinetskolan Kastanjen, ger sina perspektiv på vad kvalitetsdialoger innebär för deras olika verksamheter.

Film: Hur kan kvalitetsdialoger bidra till huvudmännens arbete för likvärdighet? (tid 19:42)

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) svarar på deltagares frågor om kvalitetsdialoger.

Film: Generaldirektörerna svarar på frågor om kvalitetsdialoger (tid 27:14)

Samtal skola 14 mars

Elevers kunskaper får ofta stort fokus mätt i statistik och resultat. Men hur lyckas vi med skolans sammanhållna uppdrag – att förmedla både kunskaper och värden?
Det var fokus för konferensen den 14/3 med temat bildning och värdegrund. Här kan du ta del av föreläsningar och efterföljande samtal från Samtal skola den 14:e mars 2022. Moderator var Johanna Koljonen.

Film: Försvarsmaktens arbete med ledarskap, uppförandekod och värdegrund (tid 14: 04 )

Micael Bydén är Sveriges överbefälhavare sedan 2015 och chef för Försvarsmakten. 2021 blev han utnämnd som Årets chef av tidningen Chef, bland annat för sitt värderingsstyrda ledarskap.
På grund av kriget i Ukraina spelades överbefälhavarens anförande och intervju in på Skolverket vid ett annat tillfälle.

Film: Samtal om skolans roll för att försvara demokratin och hur man leder ett tydligt värdegrundsarbete (tid: 18:18)

Hur ser Sveriges överbefälhavare på skolans roll i en orolig tid? Och vilka framgångsfaktorer framhåller han för ett framgångsrikt värdegrundsarbete? Samtal med Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare och Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Film: Demokratin och kunskapen (tid: 20:03)

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Kungl Vetenskapsakademin och Svenska Akademien. Åsa forskar inom språk- och medvetandefilosofi och är författare till böckerna "Alternativa fakta" (2017) och "Därför demokrati" (2021).

Film: Panelsamtal om kunskapens betydelse för folkstyre (tid: 13:10)

Vilka kunskaper är särskilt nödvändiga för barn och elever att kunna för ett fungerande folkstyre? Samtal med Åsa Wikforss, professor i filosofi, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Josefin Fälth, ordförande Sveriges elevkårer.

Film: Om demokratin i världen och hur kan vi arbeta för att värna den (tid: 18:12)

Hur mår demokratin i världen? Staffan I Lindberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem (Varianter på Demokrati) som är världens största samhällsvetenskapliga samverkansprogram för forskning om demokrati. Över 3700 forskare och andra expert från 180 länder samverkar för att mäta demokratins olika aspekter på detaljerad nivå.

Film: Panelsamtal om skolans roll för att värna Sveriges demokrati (tid: 17:50)

Vilka är framgångsfaktorerna för att värna demokratin och vilken roll spelar skolan?
Samtal med Staffan I Lindberg, professor i statsvetenskap, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Josefin Fälth, ordförande Sveriges elevkårer.

Det nya gardet tolkar läroplanerna och skolans uppdrag

Poesikollektivet Det Nya Gardet gör en konstnärlig fri tolkning i tre delar av skolans uppdrag och värdegrund. Det Nya Gardet består av Hanna Haag, Saga Löved, Josefin Sîlan Karlsson och Agnes Török.

Film: Gränser (tid: 05:26)

Film: Den nya tidens enhet (tid: 03:58)

Film: Lärd – värde(tid: 05:07)

Senast uppdaterad 09 september 2022