Samtal skola - nationellt forum för dialog om skolan

Samtal skola är konferensserien för dig som är skolchef, nämndpolitiker, styrelseledamot eller arbetar strategiskt med skolfrågor på förvaltningsnivå.

Samtal skola - om digitalisering

Varför är digital kompetens viktig för förskola och skola? Det var fokus för Samtal skola som sändes den 15 november. Medverkade gjorde bland andra Lars Lingman, expert digitalisering och innovation, Chiara Bergmark, ordförande Elevernas riksförbund och Annika Agélii Genlott, filosofie doktor i informatik. Moderator Jenny Sellberg.

Ta del av de olika avsnitten från webbinariet.

Film: Varför är digital kompetens viktig i förskola och skola? (tid: 21:02 min)

Gymnasieelever om digitala verktyg i utbildningen (tid: 2:56 min)

Digitalisering för ökad kvalitet och likvärdighet? (tid: 19:17 min)

Presentation från Skellefteå kommun om digitalisering och utvecklingsarbete (tid: 7:03 min)

Skolverket om skolväsendets digitalisering (tid: 21:21 min)

Samtal skola - om kvalitet och likvärdighet

Hur kan vi gemensamt öka kvaliteten i förskola och skola? Det var fokuset under webbinariet Samtal skola som sändes den 31 maj 2022. Moderator Ulrika Lundqvist.

Skolminister Lina Axelson intervjuas av Skolverkets Ulrika Lundqvist om behovet av ökad kvalitet och likvärdighet i svensk förskola och skola. Du kan även ta del av intervjuer med deltagare i projektet "Ökad kvalitet och likvärdighet" från Skolverket och SPSM.

Film: Samtal med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (tid 13:41 minuter)

Kjell Hedwall projektägare för Skolverkets uppdrag om ökad kvalitet och likvärdighet beskriver vilka insatser som planeras inom uppdraget tillsammans med Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Film: Samtal om ökad kvalitet och likvärdighet (tid 35:45 minuter)

Skolcheferna Göran Isberg, utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Maria Nordheden Gard, rektor Freinetskolan Kastanjen, ger sina perspektiv på vad kvalitetsdialoger innebär för deras olika verksamheter.

Film: Hur kan kvalitetsdialoger bidra till huvudmännens arbete för likvärdighet? (tid: 19:42 minuter)

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) svarar på deltagares frågor om kvalitetsdialoger.

Film: Generaldirektörerna svarar på frågor om kvalitetsdialoger (tid: 27:14)

Samtal skola - om bildning och värdegrund

Hur lyckas vi med skolans sammanhållna uppdrag – att förmedla både kunskaper och värden? Det var fokus för den digitala konferensen den 14 mars. Här kan du ta del av klipp från sändningen med föreläsningar och efterföljande samtal. Moderator Johanna Koljonen.

Film: Försvarsmaktens arbete med ledarskap, uppförandekod och värdegrund (tid 14: 04 minuter)

Micael Bydén är Sveriges överbefälhavare sedan 2015 och chef för Försvarsmakten. 2021 blev han utnämnd som Årets chef av tidningen Chef, bland annat för sitt värderingsstyrda ledarskap.
På grund av kriget i Ukraina spelades överbefälhavarens anförande och intervju in på Skolverket vid ett annat tillfälle.

Film: Samtal om skolans roll för att försvara demokratin och hur man leder ett tydligt värdegrundsarbete (tid: 18:18 minuter)

Hur ser Sveriges överbefälhavare på skolans roll i en orolig tid? Och vilka framgångsfaktorer framhåller han för ett framgångsrikt värdegrundsarbete? Samtal med Micael Bydén, Sveriges överbefälhavare och Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

Film: Demokratin och kunskapen (tid: 20:03 minuter)

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Kungl Vetenskapsakademin och Svenska Akademien. Åsa forskar inom språk- och medvetandefilosofi och är författare till böckerna "Alternativa fakta" (2017) och "Därför demokrati" (2021).

Film: Panelsamtal om kunskapens betydelse för folkstyre (tid: 13:10 minuter)

Vilka kunskaper är särskilt nödvändiga för barn och elever att kunna för ett fungerande folkstyre? Samtal med Åsa Wikforss, professor i filosofi, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Josefin Fälth, ordförande Sveriges elevkårer.

Film: Om demokratin i världen och hur kan vi arbeta för att värna den (tid: 18:12 minuter)

Hur mår demokratin i världen? Staffan I Lindberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för V-Dem (Varianter på Demokrati) som är världens största samhällsvetenskapliga samverkansprogram för forskning om demokrati. Över 3700 forskare och andra expert från 180 länder samverkar för att mäta demokratins olika aspekter på detaljerad nivå.

Film: Panelsamtal om skolans roll för att värna Sveriges demokrati (tid: 17:50 minuter)

Vilka är framgångsfaktorerna för att värna demokratin och vilken roll spelar skolan?
Samtal med Staffan I Lindberg, professor i statsvetenskap, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Josefin Fälth, ordförande Sveriges elevkårer.

Det nya gardet tolkar läroplanerna och skolans uppdrag

Poesikollektivet Det Nya Gardet gör en konstnärlig fri tolkning i tre delar av skolans uppdrag och värdegrund. Det Nya Gardet består av Hanna Haag, Saga Löved, Josefin Sîlan Karlsson och Agnes Török.

Film: Gränser (tid: 05:26 minuter)

Film: Den nya tidens enhet (tid: 03:58 minuter)

Film: Lärd – värde (tid: 05:07 minuter)

Senast uppdaterad 10 januari 2023