Elevhälsan

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Pojkar som läser

Vägledning för elevhälsan

Vägledningen är till för planering och beslut i elevhälsoarbetet. Syftet med den är att bidra till likvärdig elevhälsa i hela landet. Vägledningen beskriver ansvarsområdena för de olika professionerna inom elevhälsan. Den tar också upp sekretess eftersom det ofta finns krav på att insatserna dokumenteras.

Vägledning elevhälsan (reviderad version 2016)


Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Huvudmän söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse.

Sök bidraget mellan 15 augusti och 15 september 2017


Statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning inom specialpedagogik

Bidragen ska gå till att anställa mer personal inom elevhälsan, till specialpedagogiska insatser och fortbildning inom specialpedagogik.

Läs mer om bidragen


Elevhälsan i skollagen

I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Här förklaras de bärande inslagen i skollag och proposition.

Elevhälsan i skollagenSenast granskad: 2018-05-09