Stödmaterial

Nedan hittar du material riktat framför allt mot den som arbetar med ungdomar och ANDT.

ANDT - inventering, analys och behov

Vilket material ska jag som lärare välja när jag undervisar om alkohol, narkotika, tobak och dopning i skolan? Vilka metoder presenteras i materialen och vad syftar de till?
Den här rapporten granskar en rad material inom området. Rapporten är skriven av Jörgen Svedbom, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping.

Materialsammanställning

Denna sammanställning ingår i den analys av material som finns upptagna i rapporten ovan. Endast material som ingår i denna analys finns medtagna. Ett par material finns dock inte med eftersom de inte längre är tillgängliga. 
Länkar till material som ingår i analysrapport (424 kB)

Vad säger forskningen om ANDT-undervisningen?

Vad säger forskningen om ANDT-undervisningen - en undervisning som ibland har blivit ifrågasatt? Skolverket gav Linnéuniversitetet i uppdrag att göra en ”praktiknära litteraturgenomgång” som sätter fokus på forskning om grund- och gymnasieskolans undervisning, men också de faktorer som visat sig vara av betydelse för ett minskat bruk av alkohol, narkotika, tobak och dopningspreparat. Författare till litteraturgenomgången är forskarna Berth Andersson och Mats Anderberg.
En praktiknära litteraturgenomgång (271 kB)

Man vet inte var trappstegen är i livet...

Att undervisa barn och ungdomar i tobak, alkohol och narkotika är inte enkelt. Boken "Man vet inte var trappstegen är i livet - Perspektiv på tobak, alkohol och narkotika" vill ge idéer och tankar som stöd för lärare i detta viktiga uppdrag.
Man vet inte var trappstegen är i livet...

Senast granskad: 2016-05-24