Film

Så ämnesintegreras ANDT på Furulidsskolan

Flera skolor är på gång med att ämnesintegrera frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den här filmen visar hur rektor och lärare arbetar på Furulidsskolan, en grundskola i Aneby kommun. Filmen tittar särskilt på ämnena biologi, kemi och svenska.

 

Tobaksfri skola - skolans ansvar och möjligheter

Skolan ska ha ett medvetet förhållsningssätt kring värdegrundsfrågor och frågor som rör hälsa. Tobak är en sådan fråga. Vilka möjligheter har skolan att arbeta tobaksförebyggande?

 

Tobaksfri skolmiljö - om rektorns ansvar och möjligheter

90 procent av Sveriges gymnasieskolor och 80 procent av grundskolorna är fortfarande inte tobaksfria 20 år efter tobakslagens införande.


Kortfilm om hur eleverna gjorde ett gymnasium rökfritt

 

 

Samarbete mellan skola och föräldrar

Filmen handlar om förhållningssättet till föräldrar och om betydelsen av dialog. Här kan du också se hur Lycksele ger kollegial handledning.

Senast granskad: 2014-09-09