Nationellt kvalitetssystem och kvalitetsdialoger

Skolverket har, i samverkan de andra skolmyndigheterna, tagit fram ett nationellt kvalitetssystem som kan fungera som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetssystemet används också i de kvalitetsdialoger som vi erbjuder alla skolhuvudmän.

Relaterat