Nyhetsarkiv

Här finner du nyheter som Skolverket publicerat inom området, sorterade årsvis. Listan är inte komplett då vi ibland hänvisat till sidor som finns på ett annat ställe på vår webbplats.

Senast granskad: 2014-03-03
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation