Nyheter 2013

Här hittar du nyheter från 2013.

 • 2013-12-19

  Vinnarna av årets språkpris

  Fem skolor tog emot den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för sina projekt som har lett till bättre undervisning och inlärning. Ytterligare fem skolor fick ett hedersomnämnande. Läs mer om projekten och bli inspirerad.

 • 2013-12-03

  Vill ni bli fadderkommun?

  Har er kommun utvecklat bra rutiner eller arbetssätt vad gäller utbildning för nyanlända elever? Vill ni dela med er av kunskaper och erfarenheter av mottagande? Det kan till exempel handla om hur ni har utformat riktlinjer för mottagande, hur ni arbetar med skolintroduktion och hur ni genomför kartläggning samt följer upp elevens kunskaper.

 • 2013-12-03

  Stöd till kommuner som tar emot nyanlända elever

  Just nu tar Sverige emot cirka 2000 asylsökande i veckan, varav många är barn som har rätt att gå i skola. Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar därför med att utveckla stödmaterial till de kommuner som tar emot nyanlända elever. Dessutom kommer ett faddersystem där kommuner kan stötta varandra att starta under våren.

 • 2013-11-20

  94 kommuner får bidrag till papperslösa barns skolgång

  Papperslösa barn som vistas i Sverige har rätt att gå i skola. För att stärka denna rättighet delar Skolverket ut bidrag till 94 kommuner.

 • 2013-11-04

  Elever från Syrien ökar

  Nyanlända elever från framförallt Syrien ökar och det ställer stora krav på politiker, skolchefer, rektorer och lärare. De nyanlända behöver mötas av en organisation som förstår elevernas individuella behov och förutsättningar. Skolverket storsatsar därför på stöd och utbildning för lärare och rektorer.

 • 2013-10-18

  Många är förstelärare på begränsad tid

  Kommuner och fristående skolor har hittills inrättat drygt 3000 tjänster som förstelärare och lektorer. Sju procent av dessa är permanenta. I de flesta fall har arbetsgivaren låtit tjänsterna bli tidsbegränsade.

 • 2013-09-13

  Förslag om att sfi-bonusen avvecklas 2014

  Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 12 september finns det nu ett förslag om att sfi-bonusen ska avskaffas under 2014.

 • 2013-09-06

  Skolverket betalar ut bidrag till Lundsberg

  Skolverket betalar nu ut statsbidrag till Lundsberg för utlandssvenska elever. Detta eftersom förvaltningsrätten bedömer att Skolinspektionens stängning av Lundsberg i förra veckan inte ska gälla i avvaktan på att förvaltningsrätten prövar målet slutligt.

 • 2013-08-28

  Skolverket håller inne bidrag till Lundsbergs skola

  Med anledning av Skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergs skola håller Skolverket inne med utbetalningen av statsbidrag till skolan. Det är regeringen som kan fatta beslut om att stoppa statsbidrag till riksinternaten. Skolverket avvaktar nu på besked från regeringen om Lundsbergs skola.

 • 2013-02-06

  Skolverket kräver tillbaka bidrag från riksinternat

  Skolverket kräver att de tre riksinternatskolorna Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtunaskolan återbetalar de statsbidrag som de fått på felaktiga grunder. För att få klargjort om det funnits ett uppsåt ser Skolverket det som nödvändigt att även lämna över ärendena till polisen.