Nyheter 2014

Här hittar du nyheter från 2014.

 • 2014-12-15

  Nästan 12 000 karriärtjänster runt om i landet

  Nästan 12 000 förstelärare och 130 lektorer. Så många lärare med karriärtjänster betalar Skolverket ut statsbidrag för under hösten 2014. Statistiken finns även nedbruten per kommun och enskild skola.

 • 2014-11-18

  Anna Ekström vald till presidiet i CIDREE

  För att utbyta erfarenheter och förbättra relationerna mellan Europeiska skolmyndigheter bildades nätverket CIDREE 1990. Anna Ekström väljs nu in till presidiet som så kallad incoming president, vilket innebär att hon efterträder Alan Armstrong från Skottland som ordförande 2016 eller 2017.

 • 2014-10-27

  Ny webbaserad utbildning för apl-handledare

  Nu lanserar vi en webbaserad nationell handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras i valfri studietakt. Sprid gärna information om utbildningen till handledare och arbetsgivare som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande.

 • 2014-10-27

  Besök Skolverket på skolutvecklingskonferenser

  Här är ett urval av de konferenser som Skolverket deltar på under vecka 44:

 • 2014-10-24

  De får utbilda Sveriges rektorer

  Skolverket har beslutat vilka lärosäten som får bedriva rektorsutbildningen 2015-2021. Beslutet har fattats efter en noggrann utredning som utförts av en särskild oberoende bedömargrupp.

 • 2014-10-08

  Nu går startskottet för Läslyftet

  Ökad läsförståelse och bättre skrivförmåga är syftet med den stora satsning på elevers läsande och skrivande som nyligen dragit igång. Ett 30-tal skolor deltar i en utprövningsomgång av Läslyftet.

 • 2014-08-28

  Gå med i klimatduellen

  Anmäl din skola till den Stora Nordiska Klimatduellen och vinn den nordiska miljökampen. Själva utgångspunkten är ett unikt rum där samarbete mellan klasser i hela Norden sker.

 • 2014-07-01

  Engagerad diskussion om skolan i Almedalen

  Hur ska vi vända de sjunkande skolresultaten? Hur ska läraryrkets status höjas och hur ska vi få fler att välja läraryrket? Det var några av de frågor som diskuterades på Skolverkets välbesökta seminarium i Almedalen.

 • 2014-07-01

  155 nya karriärtjänster till utanförskapsområden

  Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 155 karriärtjänster, varav 154 förstelärare och en lektor, till olika utanförskapsområden. Sju kommuner och en fristående skola har sökt. Hela listan med alla skolor finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

 • 2014-06-24

  Skolverket deltar på Barnrättstorget i Almedalen

  Så kan vi förbättra elevernas resultat i skolan – besök vårt seminarium i Almedalen den 1 juli. Dessutom deltar företrädare för myndigheten i andra arrangemang.

 • 2014-04-28

  Stora skillnader mellan kommuners deltagande i skolsatsningar

  Medan vissa kommuner deltar i 70 procent av de statliga skolsatsningarna deltar andra i bara var tionde satsning. Det visar en ny genomgång från Skolverket. Storstäderna deltar oftast och mindre kommuner mer sällan.

 • 2014-03-24

  Felläst filmmanus

  Efter att Skolverket kontrollerat innehållet i en film som beskriver det svenska skolsystemet på somaliska har det framkommit att inläsningen av manuset är fel. Skolverket har därför tagit bort filmen tillsvidare tills dess att en ny inläsning av manuset är klart. Vi beklagar det inträffade.

 • 2014-02-14

  Från skola till arbetsliv – nya sidor på skolverket.se

  Skolverket kommer under året att intensifiera arbetet med frågor kring utbildning och arbetsliv. Det handlar om yrkesutbildningar, studie- och yrkesvägledning samt uppföljning av hur elever etablerar sig på
  arbetsmarknaden. Nyligen har ett lärlingscentrum bildats med mål att få fler lärlingar.

 • 2014-01-31

  Så kan vi förbättra skolan

  Skolverket har anordnat aktualitetskonferenser runt om i Sverige. Där vi diskuterat hur alla skolor kan bli bra skolor och belyst utmaningarna för det svenska skolsystemet för att vi ska nå ett bättre resultat.