Ny webbaserad utbildning för apl-handledare

Nu lanserar vi en webbaserad nationell handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras i valfri studietakt. Sprid gärna information om utbildningen till handledare och arbetsgivare som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande.

Handledare har en nyckelfunktion för att det arbetsplatsförlagda lärandet ska fungera. Det är av stor vikt att arbetsplatsen tar emot eleven på ett bra sätt. Även om det fungerar bra på många håll så vittnar Skolinspektionens granskningar om att handledarna inte alltid är tillräckligt förberedda för att ta emot elever på bästa sätt.

– Det är inte bara för arbetsgivaren att öppna dörren och släppa in eleven på företaget. För att det ska fungera bra krävs det att man har en strukturerad plan för hur man ska integrera eleven på arbetsplatsen. Därför uppmanar vi nu alla handledare, yrkeslärare och andra som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande att genomföra utbildningen, säger Cecilia Wigerstad, undervisningsråd på Skolverket.

Interaktiv utbildning i valfri studietakt

Handledarutbildningen är kostnadsfri, omfattar motsvarande två dagars utbildning och genomförs i valfri takt med egen surfplatta eller dator. Varje utbildningsmodul behandlar ett särskilt område och innehåller filmsekvenser med interaktiva övningar.

– Vår förstudie visar att många handledare inte har haft tid att gå en traditionell utbildning. Det känns därför bra att vi nu kan erbjuda en flexibel utbildning som kan genomföras när och var det passar en själv, säger Cecilia Wigerstad.

Registrera dig kostnadsfritt till Skolverkets nationella handledarutbildning

Under november arrangerar vi konferenser för apl-ansvariga/lärare/lärare och handledare i Malmö, Göteborg och Stockholm för att diskutera hur utbildningen kan genomföras och spridas. På konferensen får du ta del av olika modeller för genomförande av handledarutbildningen och utbyta erfarenheter.

Fördjupningskurs lanseras vid årsskiftet

Vi arbetar just nu med en fördjupningmodul för handledare som handleder lärlingar. Fördjupningsmodulen lanseras vid årsskiftet. Utbildningen uppfyller det utbildningskrav för handledare som innebär att deras arbetsgivare kan ansöka om ytterligare statsbidrag för handledare som handleder lärlingar. På Skolverkets hemsida finns mer information om statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning och hur man ansöker.

Senast granskad: 2014-10-27