Stora skillnader mellan kommuners deltagande i skolsatsningar

Medan vissa kommuner deltar i 70 procent av de statliga skolsatsningarna deltar andra i bara var tionde satsning. Det visar en ny genomgång från Skolverket. Storstäderna deltar oftast och mindre kommuner mer sällan.

– Om en kommun har sjunkande skolresultat,  ett svagt eget utvecklingsarbete och heller inte deltar i de statliga skolsatsningarna, då är det ett problem. I det läget bör de ansvariga i kommunen ta sig en allvarlig funderare och agera, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Många satsningar

Skolverket har gått igenom de statsbidragssatsningar som genomförts 2011-2013 och i vilken utsträckning olika kommuner deltar. Fristående skolor har inte ingått i genomgången men Skolverket har tidigare konstaterat att fristående skolor deltar i mindre utsträckning. Under de tre åren har det genomförts cirka 22 olika satsningar årligen. Det handlar t ex om matematiklyftet, karriärtjänster, lärlingsutbildning och lärarlyftet.  Totalt omfattar satsningarna 3,5 miljarder kronor årligen.

– Det viktigaste är att kommunen eller den fristående skolan har ett eget genomtänkt utvecklingsarbete men våra statliga satsningar fyller en viktig funktion för att utveckla skolorna. Självklart vill vi att alla tar chansen och använder sig av våra satsningar. Allt handlar om att förbättra elevernas möjligheter till goda skolresultat, säger Joakim Feldt.

Små kommuner deltar i mindre utsträckning

Storstäderna och större kommuner deltar i störst utsträckning och små kommuner, framför i glesbygd deltar i minst utsträckning. 

– En förklaring kan vara att de inte har kapacitet att delta i så många satsningar. Vi kommer utreda vad det beror på för att se om det går att anpassa satsningarna så att mindre kommuner får lättare att delta, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Senast granskad: 2014-04-28
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten