Nyheter 2015

Här hittar du nyheter från 2015.

 • 2015-12-16

  44 procent blev behöriga efter sommarskola

  Under 2015 har drygt 16 000 elever fått undervisning under lovskola som finansierats med hjälp av statsbidrag. Bland de elever i årskurs 9 som deltog i sommarskola blev 44 procent behöriga till gymnasieskolan. Statistik finns även uppdelad per kommun och enskild huvudman.

 • 2015-11-12

  Lärarkampanj nominerad till 100-wattaren

  Vår kampanj för att locka fler att vilja bli lärare, "Fördetvidare", är nu nominerad till 100-wattaren i kategorin långsiktighet. Kampanjen startade 2011 och sedan dess har andelen ansökningar till lärarutbildningen ökat med 75 procent. Tävlingen avgörs den 4 december.

 • 2015-11-06

  Sök bidrag för att rusta upp era skollokaler

  Nu är det möjligt att söka bidrag från Boverket för att rusta upp skollokaler. Bidrag kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 100 000 kronor. Under år 2015 har Boverket cirka 13,5 miljoner kronor att fördela.

 • 2015-11-05

  Första överenskommelserna klara

  Nu tecknar vi de nio första överenskommelserna med kommuner och enskilda skolhuvudmän inom ”Samverkan för bästa skola”. Ytterligare tio överenskommelser tecknas inom kort. Dessutom tar vi nu ett beslut om att inleda samverkan med ytterligare fem huvudmän. Syftet med samverkan är att stötta deras arbete med att förbättra resultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

 • 2015-10-26

  Bidrag ska ge utökad undervisning i svenska för nyanlända

  Idag har Skolverket fattat beslut om att dela ut 24 miljoner kronor som kan användas för att ge cirka 3 500 nyanlända elever utökad undervisningstid i svenska. Men många kommuner och fristående skolor har inte sökt. En vanlig anledning är att de inte hittat behöriga lärare. Skolverket ber därför regeringen att ändra regelverket.

 • 2015-10-22

  Skolverkets tankar går till elever och anställda

  Våra tankar går till elever och anställda vid Kronan i Trollhättan. Skolverket har samarbetat nära med Kronan i vårt projekt Handledning för lärande, och vi har lärt känna lärare, personal och skolledning som kompetenta, hårt arbetande, engagerade yrkesmänniskor med hjärta för eleverna. Vi, precis som hela Skolsverige, tänker på er och känner för er i denna svåra stund.

 • 2015-10-16

  Hur snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända?

  Just nu kommer många nyanlända till Sverige. Det kan vara en utmaning för kommunerna att organisera verksamheten så att alla som har rätt till utbildning kan tas emot inom en rimlig tid.

 • 2015-10-15

  Nu förstärker vi stödet till skolor som organiserar utbildning för nyanlända

  En del skolor har god beredskap att ta emot nyanlända elever medan andra behöver mer stöd och kunskap. Därför öppnar vi nu en särskild telefonlinje för rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor där våra experter svarar och ger råd. Nu lämnar vi även in en plan till regeringen om hur vi kommer att arbeta med insatser för att stärka utbildningen för nyanlända elever. Sedan flera år tillbaka arbetar vi med olika insatser för att stödja skolorna.

 • 2015-10-12

  Vi förtydligar stödmaterial om sex- och samlevnad

  Med anledning av medierapporteringen kommer vi förtydliga våra stödmaterial om sex- och samlevnad där vi har haft intentionen att bemöta myten om mödomshinnan.

 • 2015-10-08

  Bidrag ska minska barngruppernas storlek

  För första gången betalar vi ut bidrag till kommuner och ägare till fristående förskolor som vill minska barngruppernas storlek. Nu betalar vi ut cirka 541 miljoner. Det innebär att hela bidraget på 830 miljoner för läsåret 2015/16 inte kommer att gå åt. Bidraget är dock återkommande och en ny ansökningsomgång kommer under våren 2016.

 • 2015-09-23

  Stort intresse för lågstadiesatsning

  Det har varit ett stort intresse från skolans huvudmän att ansöka om statsbidrag för lågstadiesatsningen. Vi arbetar nu intensivt med att gå igenom alla inkomna ansökningar.

 • 2015-09-15

  Besök oss på Bokmässan

  Skolverket deltar på Bokmässan med både seminarier och monter den 24-27 september 2015. Bokmässan gästas årligen av cirka 100 000 besökare, varav 35 procent är lärare och bibliotekarier.

 • 2015-04-13

  Handledning gav skolorna ett lyft

  Bättre samarbete, höjd kvalitet på undervisningen och ökad medvetenhet om språkets betydelse för lärandet i alla ämnen. Det är några av effekterna på de skolor som under tre år deltog i Skolverkets projekt för skolor i utanförskapsområden.

 • 2015-03-27

  Ungdomar provar läraryrket i "Lärarkandidaterna"

  I serien Lärarkandidaterna får tre ungdomar som visat intresse för läraryrket se om det verkligen är något för dem. Med hjälp av skickliga lärare får de uppdrag att möta sjuåringar, högstadieelever och gymnasieelever i konkreta undervisningssituationer. De får också stöd och goda råd från en retorikexpert och en erfaren ledarskapscoach.

 • 2015-03-18

  Läslyftet får dubbelt så mycket pengar

  Mer än 9000 lärare och upp till 900 handledare kan vara med i Läslyftet med statsbidrag efter regeringens beslut att satsa 25 miljoner mer inför nästa läsår. Det är dubbelt så många lärare och handledare än tidigare beräknat.

 • 2015-02-13

  Matematiklyftet når åtta av tio matematiklärare

  Nu har vi beviljat 104 miljoner kronor för att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet ha deltagit i satsningen. Detta gör Matematiklyftet till den största fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Statistik med alla skolor och kommuner som ansökt finns att ladda ner här.

 • 2015-01-14

  Satsa på studie- och yrkesvägledning

  Att gå färdigt gymnasieskolan har stor betydelse för hur väl unga lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. En väg att minska avhopp och felval till gymnasieskolan är att satsa på bra studie- och yrkesvägledning. Det framkom vid en gemensam presskonferens med Skolverket och Arbetsförmedlingen.