44 procent blev behöriga efter sommarskola

Under 2015 har drygt 16 000 elever fått undervisning under lovskola som finansierats med hjälp av statsbidrag. Bland de elever i årskurs 9 som deltog i sommarskola blev 44 procent behöriga till gymnasieskolan. Statistik finns även uppdelad per kommun och enskild huvudman.

– Det är glädjande att många elever blir behöriga till gymnasieskolan efter att de har gått i sommarskola. Men även om lovskolorna kan hjälpa de som går där, är det viktigt att man i den ordinarie undervisningen aktivt arbetar för att hjälpa alla elever. Skolan är skyldig att ge elever bra stöd under hela skoltiden, säger Johanna Freed, biträdande chef för statsbidragsenheten.

Sommarskola en möjlighet att bli behörig

Drygt 16 000 elever i åk 6-9 och i den inledande kursen i matematik för gymnasieskolans yrkesprogram har gått i statsbidragsfinansierad lovskola. Av de elever i årskurs 9 som gick sommarskola blev 1 336 elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det motsvarar 44 procent av eleverna i årskurs 9 som deltagit i statsbidragsfinansierad sommarskola.

Fler kan få bidrag för lovskola nästa år

Statsbidraget får ges till de kommuner och enskilda huvudmän som anordnar undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyg E. Från och med 2016 utökas målgruppen till att omfatta hela gymnasieskolan. För elever i årskurs 6-9 kommer det vara möjligt att söka bidrag för alla lov utom jullovet.

För frågor kontakta:

Anna Sjögren, undervisningsråd, 08-527 335 06

Anna Svenson, expert, 08-527 336 46

Johanna Freed, biträdande chef statsbidragsenheten, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Senast granskad: 2015-12-16
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten