Bidrag ska ge utökad undervisning i svenska för nyanlända

Idag har Skolverket fattat beslut om att dela ut 24 miljoner kronor som kan användas för att ge cirka 3 500 nyanlända elever utökad undervisningstid i svenska. Men många kommuner och fristående skolor har inte sökt. En vanlig anledning är att de inte hittat behöriga lärare. Skolverket ber därför regeringen att ändra regelverket.

– Många nyanlända är i behov av extra undervisning i svenska. Därför är det olyckligt om stora delar av bidraget, som ska användas för att ge nyanlända elever utökad undervisningstid i svenska, inte används. Ytterst handlar bidraget om att eleverna snabbare ska lära sig svenska, säger Anders Palm, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Svårighet att hitta behöriga lärare

En vanlig anledning till att kommuner och fristående skolor avstått från bidraget är att de inte hittat någon behörig lärare i svenska eller svenska som andra språk. På grund av bidragets konstruktion kan skolan inte göra som i den ordinarie undervisningen och anlita en annan lärare. En sådan lärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

– Vi för just nu en diskussion med regeringen om de kan ändra reglerna så att undantagsreglerna för legitimationskravet även ska gälla för detta bidrag. Just nu finns 75 miljoner kvar att söka som vi gärna vill dela ut och som kan ge fler nyanlända extra undervisning i svenska, säger Anders Palm.

Fakta om bidraget

Bidraget har funnits sedan 2013. Nytt för hösterminen är att kommuner och fristående skolor utöver årskurs 1-9 även kan söka för elever i förberedelseklass. 190 skolhuvudmän har sedan höstterminen 2013 ansökt om att få delta. Av dessa har 73 begärt statsbidrag under hösten 2015 för totalt 24 miljoner från bidraget. Under vårterminens ansökningsomgång betalade vi ut 16 miljoner. Dessutom beräknar vi att ytterligare några ansökningar kommer in. Våra beräkningar visar därför att det nu finns 75 miljoner kvar att rekvirera i årets omgång. Bidragets totala storlek är 120 miljoner.

Dessa kan söka bidraget

För att kunna ta del av höstens bidrag måste kommunen eller den fristående skolan ha ansökt om att delta i försöksverksamheten. Ansökningsperioden för nya som inte redan deltar i försöksverksamheten varade mellan den 15 april och 5 juni. Därefter hade de fram till den 15 oktober på sig att söka bidrag för sina insatser. Men eftersom vi fått in så få ansökningar förlänger vi ansökningstiden till årsskiftet och ber regeringen att ändra behörighetskravet för lärare. En ny ansökningsomgång startar våren 2016.

Bidraget på 7000 kr per elev är till för kommuner och fristående skolor som har nyanlända elever i årskurs 1-9 eller i förberedelseklass. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket och ska omfatta minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen.

Vid frågor om statsbidraget kontakta

nyanlanda.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2015-10-26
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten