Läslyftet får dubbelt så mycket pengar

Mer än 9000 lärare och upp till 900 handledare kan vara med i Läslyftet med statsbidrag efter regeringens beslut att satsa 25 miljoner mer inför nästa läsår. Det är dubbelt så många lärare och handledare än tidigare beräknat.

Två pojkar som läser
Intresset för Läslyftet är stort och när ansökningsperioden inför läsåret 2015/16 var över visade det sig att huvudmännen ville engagera fem gånger fler lärare i Läslyftet än vad statsbidraget räckte till.

Totalt kommer nu 48 miljoner att betalas ut i statsbidrag nästa läsår. Det betyder att runt 85 procent av de huvudmän som sökt kommer att beviljas statsbidrag för en eller flera handledare. Handledarna kommer att stödja lärargrupperna i det kollegiala lärandet och erbjuds en kostnadsfri utbildning.

- Det är mycket glädjande att intresset för Läslyftet är så stort och att vi kommer ha mer pengar så att fler kan delta med statsbidrag. Vi vill också passa på att poängtera att det är fullt möjligt att arbeta med Läslyftets fortbildningsmodell och utbildningsmaterialet på Läs- och skrivportalen utan statsbidrag, säger Erica Jonvallen, projektledare för Läslyftet.

Totalt har 343 ansökningar inkommit från landets huvudmän om att delta i Läslyftet läsåret 2015/16. Av dessa beviljades 299. Skolverket gjorde ett urval baserat på bland annat geografisk spridning och antal elever i olika regioner.

Det är huvudman och rektor som organiserar fortbildningen lokalt.

Läs mer om organisering av Läslyftet med eller utan statsbidrag

Lärare lär av lärare

Läslyftet drivs av Skolverket. Det pågår 2015-2018 och riktar sig till lärare i alla ämnen. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av varandra med stöd av en handledare. Det är en metod som visat sig fungera bra och som har starkt stöd i forskningen. Skolverket utvecklar nu Läs- och skrivportalen, som kommer innehålla det centrala utbildningsmaterialet.

Hitta till Läs- och skrivportalen

Senast granskad: 2015-03-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten