Matematiklyftet når åtta av tio matematiklärare

Nu har vi beviljat 104 miljoner kronor för att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet ha deltagit i satsningen. Detta gör Matematiklyftet till den största fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. Statistik med alla skolor och kommuner som ansökt finns att ladda ner här.

Syftet med Matematiklyftet är att utveckla matematikundervisningen och vända den negativa kunskapsutvecklingen. Fortbildningen är vetenskapligt förankrad och sker genom kollegialt lärande med externt stöd vilket förenklat innebär att lärare lär av och med varandra. De lärare som är handledare får en särskild utbildning från Skolverket och ska stödja och utmana lärarna att utveckla sin undervisning. Handledarna har därför en nyckelroll i fortbildningen som sker lokalt på skolorna.

104 miljoner för att fortbilda över 10 000 lärare

Skolverket betalar ut statsbidrag till huvudmän som deltar i Matematiklyftet. Huvudmännen får 104 000 kronor per handledare som kompensation för att handledarna ska kunna arbeta med Matematiklyftet motsvarande en dag i veckan. Huvudmannen får också 4 000 kronor per lärare som deltar. I år beviljar Skolverket 104 miljoner och totalt har regeringen aviserat 654 miljoner för Matematiklyftet fram till 2016.

– Att Matematiklyftet når åtta av tio matematiklärare visar att huvudmännen verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Tidiga utvärderingar av satsningen visar också att lärarna är positiva till att få tid att tillsammans diskutera hur man kan utveckla undervisningen, säger projektledare Emma Wimmerstedt.

Största satsningen någonsin på kollegialt lärande

Efter läsåret 2015/2016 kommer nästan 37 000 av Sveriges alla matematiklärare ha deltagit i Matematiklyftet. Det innebär att 81 procent av alla matematiklärare har deltagit i satsningen. Detta är därmed den största satsningen någonsin på kollegialt lärande i Sverige.

För frågor kontakta

Emma Wimmerstedt, projektledare 08-527 332 93

Senast granskad: 2015-02-13
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation