Skolverkets tankar går till elever och anställda

Våra tankar går till elever och anställda vid Kronan i Trollhättan. Skolverket har samarbetat nära med Kronan i vårt projekt Handledning för lärande, och vi har lärt känna lärare, personal och skolledning som kompetenta, hårt arbetande, engagerade yrkesmänniskor med hjärta för eleverna. Vi, precis som hela Skolsverige, tänker på er och känner för er i denna svåra stund.

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket

Senast granskad: 2015-10-22
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation