Vi förtydligar stödmaterial om sex- och samlevnad

Med anledning av medierapporteringen kommer vi förtydliga våra stödmaterial om sex- och samlevnad där vi har haft intentionen att bemöta myten om mödomshinnan.

Efter Socialstyrelsens förtydligande den 8 oktober 2015 lägger vi till information i stödmaterialet om att det inte är möjligt att medicinskt utreda om någon är oskuld eller inte. Detta kommer ske imorgon tisdagen den 13 oktober.

Vid frågor kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00.

Senast granskad: 2015-10-12
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten