Viktiga utmaningar inom yrkesutbildningsområdet

I vår samlade redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet bedömer vi att det är särskilt viktigt att satsa på:

  • Bild på rapporten Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2015 Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2015
    Att stärka yrkeslärares kompetens och att verka för nyrekrytering av yrkeslärare.
  • Att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv.
  • Att stärka handledares kompetens.
  • Att stärka nyanlända elevers möjligheter att snabbt komma in på en utbildning och att ta tillvara nyanländas eventuella tidigare yrkeskunskaper.
  • Att stärka arbetet med att analysera behov av utbildning inom olika yrkesinriktningar i komvux.
  • Att främja regional samverkan för att upprätthålla ett brett utbildningsutbud.

För frågor om rapporten kontakta

Anne-Marie Lindström, undervisningsråd, 08-527 334 30

Senast granskad: 2015-10-16
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation