Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor

Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

– Att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala ledningsfrågor är en viktig pusselbit i skolans digitaliseringsarbete. En viktig nyckel för att de digitala satsningarna ska bli framgångsrika är att skolan arbetar systematiskt och strategiskt med frågorna på ledningsnivå, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket.

Stort kompetensbehov inom digitaliseringsområdet

Vår genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor. Från hösten 2016 kommer därför kompetensutvecklingsinsatsen ”Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering” att finnas tillgänglig. Insatsen riktar sig i första hand mot skolledare och rektorer.

Följande insatser blir tillgängliga under hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet
  • Digitala verktyg för lärande
  • Leda och lära tekniktäta klassrum

Insatsen "Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering", som riktas till rektorer och skolledare, blir tillgänglig under våren 2017.

Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram (495 kB)

Vid frågor kontakta:

Jessika Paulsson, undervisningsråd, 08-5273 3670

Lars Lingman, undervisningsråd, 08-5273 3534

Senast granskad: 2016-02-15
Innehållsansvar: Undervisningsstödsenheten