Utveckla din digitala kompetens

Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg på lärportalen. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.

– Vi vet att det finns en stor efterfrågan inom det här området. Därför hoppas vi nu att många tar chansen att stärka sin digitala kompetens tillsammans med sina kollegor, säger Helena Carlsson, chef för enheten för allmändidaktik på Skolverket.

Alla ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens

Skolverkets förslag till it-strategi utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Den allra viktigaste förutsättningen för att elever ska kunna få en digital kompetens är att rektorer och lärare har den kompetens som behövs.

Förbättra den digitala kompetensen

Med den här kompetensutvecklingen vill Skolverket stärka lärare och skolbibliotekariers kompetens. Innehållet är fritt tillgängligt och öppet för alla att använda. Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande vilket innebär att du lär tillsammans med dina kollegor och prövar nya verktyg direkt i undervisningen.

Kontakt:

digitalisering@skolverket.se

Helena Carlsson, chef för enheten för allmändidaktik 08- 5273 33 00 (Skolverkets presstjänst)

Senast granskad: 2016-11-17
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation