Nyheter 2010

 • 2010-01-12

  Lägre ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor analyseras

  Synpunkter har framförts om de lägre ersättningsnivåerna enligt den nya riksprislistan. Skolverket tar synpunkterna på stort allvar och förstår att de lägre ersättningsnivåerna kan få konsekvenser för eleverna i de berörda fristående gymnasieskolorna. Riksprislistan för 2010 har beräknats på ett nytt sätt och skillnaden mellan den nya och tidigare riksprislistan analyseras nu av Skolverket.

 • 2010-02-03

  Övergångsregler för riksprislista på remiss

  Regeringen har beslutat att genom en övergångsbestämmelse ge Skolverket möjlighet att meddela nya föreskrifter om bidragsbeloppen för riksprislistan. Den nya föreskriften innebär att riksprislistan för 2009 ska kunna gälla även det första halvåret 2010. I arbetet med de nya föreskrifterna går Skolverket ut med en remiss. Alla som vill ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på den nya föreskriften. Synpunkterna ska ha inkommit till Skolverket senast den 9 februari 2010.

 • 2010-02-16

  Beslut om belopp i riksprislistan

  Skolverket har nu beslutat om nya föreskrifter som ska tillämpas från den 1 juli 2010 till den 31 december 2010.